Strony na 6!

Spis specjalistów online

Najnowsze zmiany w prawie spółek

Obowiązkowa dematerializacja

Obowiązkowa dematerializacja Zgodnie z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany KSH, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021r, mają ułatwić wymianę informacji o akcjonariuszach i ograniczyć proceder prania brudnych pieniędzy. Przeprowadzona obowiązkowa dematerializacja akcji w praktyce oznacza, że nie bezie można prowadzić papierowych ksiąg ewidencyjnych, a wszyscy współwłaściciele spółek osobowych i komandytowych będą musieli być ujawnieni w krajowym rejestrze elektronicznym. Nasz dom maklerski pomoże Państwu przeprowadzić wymagane prawnie zamiany w wyznaczonym terminie.

Navigator Capital Group
Nasz adres:
Twarda 18,
00-105 Warszawa,
mazowieckie
Tel. : (22) 630 83 33
http://www.navigatorcapital.pl
www.czytelnisko.pl © - 2012