Strony na 6!

Spis specjalistów online

Uprawnienia kredytobiorcy

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu Sytuacje losowe powodują, że dłużnik nie jest w stanie terminowo spłacać należności do banku. W takim wypadku pożyczkobiorca może skorzystać z udogodnienia, jakim jest restrukturyzacja kredytu. Bank inicjuje procedurę, a zainteresowany składa odpowiedni wniosek, na podstawie którego może z bankiem renegocjować warunki spłaty lub zmienić jej zasady. Dłużnik we wniosku powinien uzasadnić swoją prośbę i wykazać przyczyny obiektywne sytuacji. Może być to utrata pracy lub problemy zdrowotne. Nasza firma doradza i reprezentuje dłużników w tego typu procesie.

www.czytelnisko.pl © - 2012